Het kabinet wil dat de Grondwet ook e-mails gaat beschermen. In de Grondwet wordt nu het brief-, telefoon- en telegraafgeheim geregeld, maar het kabinet vindt die bepalingen verouderd.

Er komt nu een artikel over het "brief en telecommunicatiegeheim". Er worden geen specifieke technieken in genoemd, maar volgens het kabinet vallen alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen eronder. Als voorbeelden worden genoemd e-mail, telefoonverkeer via internet en besloten communicatie via sociale media.

Inhoud

De bepaling betekent dat de overheid niet mag kijken wat er gecommuniceerd wordt. In bepaalde situaties zijn uitzonderingen mogelijk, maar alleen als dat in de wet staat.

Voordat de Grondwet echt wordt veranderd, moeten de Tweede en de Eerste Kamer er twee keer mee instemmen, de tweede keer met een tweederde meerderheid.

STER reclame