NOS NieuwsAangepast

Bekeerling niet altijd oprecht

Kerken krijgen hulp bij het beoordelen van doopaanvragen van asielzoekers. Kerken in de buurt van asielzoekerscentra hebben een voorlichtingsfolder gekregen, waarin staat hoe ze onoprechte bekeerlingen kunnen signaleren.

De folder is verspreid door de stichting Gave, die zich inzet voor de kerkelijke opvang van asielzoekers. Gave waarschuwt dat sommigen zich alleen laten dopen om makkelijker een verblijfsvergunning te krijgen.

Doopverzoeken

De stichting ziet dat een groeiend aantal asielzoekers zich de laatste jaren bekeert tot het christendom. "Veel asielzoekers komen uit moslimlanden als Syrië, Afghanistan en Somalië", zegt directeur Jan Pieter Mostert, die inschat dat jaarlijks ongeveer 250 van hen zich bekeren tot het christendom. "We denken dat het merendeel dat doet in volle oprechtheid, maar er is een deel met mogelijk andere motieven, namelijk het krijgen van een verblijfsvergunning", zegt Mostert.

Gave benadrukt dat het blij is dat steeds meer asielzoekers zich tot het christendom bekeren. Maar de stichting zegt ook dat er nu kerken zijn waar te snel wordt gedoopt.

Ongeloofwaardig

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is het voor christenen gevaarlijk om teruggestuurd te worden naar sommige moslimlanden. Daarom wordt het geloof van een asielzoeker meegenomen bij de asielaanvraag. Ook bij de IND wordt met regelmaat een bekering als ongeloofwaardig gezien. In zo'n geval wordt een verblijfsvergunning geweigerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl