"Groningers zijn geen terroristen"

time icon Aangepast

Actiegroep Schokkend Groningen is er verontwaardigd over dat hun acties worden genoemd in het rapport over terreurdreiging in Nederland. Het rapport werd gisteren gepubliceerd.

In het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt gesteld dat de acties tegen de gaswinning zijn geprofessionaliseerd en verhard. Dat zou begin dit jaar zijn gebeurd door de inmenging van de landelijk opererende milieugroepering Groen Front.

Noodweer

Schokkend Groningen ontkent de betrokkenheid van Groen Front bij de acties. De Groningse actievoerders vrezen nu dat ze als terroristen bestempeld worden. Schokkend Groningen wil graag in gesprek met de nationaal coördinator terrorismebestrijding, Dick Schoof. De actiegroep zegt slechts uit "noodweer" te handelen tegen de gevaren van de gaswinning.

Ook Groen Front ontkent overigens initiator te zijn van de hardere acties en wijst erop dat bij Groningers de emoties zo hoog oplopen dat zij geen aansporing nodig hebben.

Het besluit om minder gas te winnen heeft volgens het rapport niet geleid tot vermindering van acties door de harde kern van het verzet.

STER Reclame