NOS NieuwsAangepast

Hennis grijpt in bij ICT Defensie

Vier topambtenaren bij Defensie worden vervangen vanwege aanhoudende ICT-problemen bij het ministerie. Uit een onafhankelijk onderzoek dat minister Hennis in mei aankondigde, blijkt een reeks van tekortkomingen. Er moet direct worden ingegrepen.

Volgens Hennis is de apparatuur verouderd, waardoor de kans op uitval toeneemt. Ook is er onvoldoende reservecapaciteit om deze mogelijke uitval op te vangen.

"Dit alles behelst risico's voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en vraagt derhalve om direct ingrijpen", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Volgens Hennis zijn de militaire operaties nooit in gevaar gekomen.

Stammenstrijd

Volgens Hennis zijn er "verstoorde verhoudingen" tussen de twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ICT. "Dit vormt een risico voor de operaties en de bedrijfsvoering." Bij het management van deze organisaties worden de topambtenaren vervangen. Het gaat om een kolonel, een generaal en twee burgers. De ambtenaren blijven in functie tot hun opvolger is gevonden.

PvdA-Kamerlid Eijssink gaf eerder al aan "dat er een stammenstrijd gaande is bij Defensie."

Continuïteit

Hennis heeft binnen Defensie "de opdracht gegeven om de continuïteit zo snel mogelijk weer te kunnen garanderen".

Tom Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten, zal de ernst van de gevolgen van het onderzoek beoordelen. "Waar nodig zullen direct maatregelen worden getroffen om tekortkomingen op te heffen," aldus Hennis.

2005

Sinds 2005 probeert Defensie alle logistieke processen te automatiseren. Keer op keer kampt dat project met de naam SPEER met tegenvallers. De Algemene Rekenkamer schreef in januari dat het SPEER-project ruim vier keer zo duur gaat worden als beoogd.

Het SPEER-project moest de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtonderdelen automatiseren en verbeteren. Het zou in 2009 klaar zijn. Inmiddels is het 2014 en doet SPEER nog maar 80 procent van wat is beoogd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl