Met het verbod op gezichtsbedekkende kleding in Frankrijk is juridisch niets mis. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die een 24-jarige Franse moslima had aangespannen.

In Frankrijk mag sinds 2011 geen boerka of nikaab worden gedragen in het openbaar. Vrouwen die dat toch doen, riskeren een boete van 150 euro.

Een van de argumenten voor het verbod is dat het moslima's beschermt tegen mannen die hen dwingen gesluierd de straat op te gaan. Ook zou gezichtsbedekkende kleding slecht zijn voor de sociale interactie.

Discriminatie

De 24-jarige vrouw stapte naar het hof in Straatsburg omdat ze zich gediscrimineerd voelt door het verbod. Niemand dwingt haar om een boerka of nikaab te dragen, voerde ze aan. Het verbod is volgens haar een schending van haar vrijheid van religie en meningsuiting.

Het hof stelde de vrouw echter in het ongelijk. Volgens het hof beroept Frankrijk zich terecht op het belang van sociale cohesie en is van religieuze discriminatie geen sprake.

STER reclame