Steeds meer 40-plussers hebben beide ouders nog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is een gevolg van het feit dat mensen steeds ouder worden.

De stijging is 'enorm', vindt het CBS. In tien jaar tijd is het aantal 40-plussers met twee levende ouders met de helft gestegen.

Van de veertigers heeft 54 procent beide ouders nog. In 2003 was dat 40 procent. Van de vijftigers heeft 17 beide ouders nog, tegen 11 procent in 2003. Van de zestigers heeft nu 2 procent beide ouders nog. Tien jaar geleden was dat 1 procent.

Bij bijna een kwart van de zestigers is de moeder nog in leven. Van 13 procent leeft de vader nog.

Niet in huis

Dat kinderen hun ouders in huis nemen, is nog altijd een zeldzaam fenomeen. Zo deelt van de dertigers slechts 1,3 procent de woning met hun ouders. Vorig jaar woonden 182.000 AOW'ers samen met hun kind. Meestal zijn die kinderen alleenstaand.

Hoewel er veel meer ouders leven, zijn er minder kinderen dan in 2003 die samenleven met hun ouders. Alleen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is het aantal gestegen. Dat komt doordat kinderen gemiddeld langer thuis blijven wonen.

Het CBS heeft onderzocht hoe Nederlanders denken over de zorg voor hun ouders. De helft vindt dat volwassen kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Slechts één op de tien vindt dat een kind zijn ouders in huis zou moeten nemen.

STER reclame