ProRail naar rechter om dure vloer

time icon Aangepast

Spoorbeheerder ProRail is naar de Raad van State gestapt om te voorkomen dat onder rangeerterreinen in Overijssel vloeistofdichte vloeren moeten komen.

Aanleiding is een zaak bij de Zwolse rechtbank in december. Die oordeelde toen dat ProRail in een waterwingebied bij Zwolle gewoon dieseltreinen mag stallen. De gemeente wilde dat voorkomen, om bodemvervuiling te voorkomen.

Waterbedrijf Vitens was het niet eens met die uitspraak en zegt dat weglekkende dieselolie uit treinen een grote bedreiging vormt voor het drinkwater. ProRail en Vitens hebben de Raad van State nu gevraagd om een besluit te nemen.

Financiƫle gevolgen

ProRail vreest grote financiƫle gevolgen als vloeistofdichte vloeren verplicht worden, blijkt uit het verweer dat de spoorbeheerder eerder hield.

In Overijssel is een "aaneengesloten verharding" verplicht voor terreinen met gemotoriseerde voertuigen, maar omdat de gemeente Zwolle niet zorgvuldig genoeg had geargumenteerd, mag ProRail toch nog dieseltreinen parkeren in waterwingebied Het Engelse Werk.

STER Reclame