In de Ridderzaal in Den Haag is het nieuwe grootzegel van koning Willem-Alexander gepresenteerd. Bij een viering ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Hoge Raad van Adel kreeg hij het zegel uitgereikt.

Vroeger waren wetten pas geldig als het grootzegel van de vorst erop was aangebracht. Tegenwoordig wordt het alleen nog gebruikt voor de Akte van Abdicatie en voor adelsdiploma's, het bewijs dat iemand een adellijke titel mag voeren.

Willem-Alexander koos voor het zegel een portret van zichzelf. Op de achterkant van het wapen staat zoals altijd het Nederlandse rijkswapen. Het nieuwe grootzegel is gemaakt bij de Koninklijke Munt.

Anders dan moeder, oma

Met het ontwerp wijkt Willem-Alexander af van de keuzes van zijn moeder en oma: Beatrix koos indertijd voor een afbeelding van het schip der staat, terwijl Juliana koos voor een beeltenis van haarzelf ten voeten uit met alle regalia, de symbolen van haar macht.

"Met zijn keuze gaat de koning terug op zijn voorgangers Willem II en Willem III. Zij hadden beiden ook een portretzegel", zegt Egbert Wolleswinkel van de Hoge Raad van de Adel. De Raad, die de overheid adviseert over zaken die met heraldiek hebben te maken, hielp bij het ontwerp.

Het grootzegel van Beatrix werd vorig jaar nog gebruikt om de Akte van Abdicatie te bekrachtigen. Daarna werd het overgebracht naar het archief van de Hoge Raad van de Adel, die deze stukken beheert.

STER reclame