Het nieuwe Nederlandse energiebeleid kampt met tegenslagen. Volgens Ed Nijpels die toezicht houdt op de afspraken zijn er extra inspanningen nodig. Het komt op stoom, maar er moet nog wel wat gebeuren om de 159 afspraken die vorig jaar zijn gemaakt door kabinet, bedrijfsleven, milieubeweging en vakbonden, te realiseren.

In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt, nu is dat nog maar 4 procent. Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt over de bouw van windmolens en de sluiting van oude kolencentrales.

Onuitvoerbaar

Maar sommige afspraken lijken op papier makkelijker uitvoerbaar dan in de praktijk. Zo maakt de Autoriteit Consument en Mededinging bezwaar tegen de afspraak dat sommige kolencentrales verplicht dicht moeten. Het drijft de energieprijs op en is daarom slecht voor de consument, luidt de conclusie. Nijpels moet nu op zoek naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Botsing

Ook is er een botsing tussen energiebedrijven en milieugroepen over het onderwerp biomassa. Bij biomassa wordt met plantaardige en dierlijke materialen elektriciteit, warmte en gas gemaakt.

Er worden bijvoorbeeld houtsnippers bijgestookt in kolencentrales. Maar partijen zijn nog verdeeld over het soort natuurlijke stoffen dat mag worden bijgestookt en wanneer dat ten koste gaat van natuur en voedsel.

Ondertussen verzetten lokale overheden en omwonenden zich tegen de komst van windmolens. En dreigen coöperaties voor kleinschalige opwekkingen af te haken door ingewikkelde regelgeving.

Geen weg terug

Toch is Nijpels optimistisch over de uitwerking van het energieakkoord en ziet hij geen weg meer terug. "Er is sprake van een onomkeerbaar proces."

Tijdens de eerste voortgangsrapportage van het energieakkoord benadrukt hij dat er ook resultaten zijn geboekt. Zo biedt de Nederlandse Investeringsinstelling mogelijkheden om de financiering van windparken op zee mogelijk te maken en zal netbeheerder TenneT het 'stopcontact' op zee beheren. Daardoor zal windenergie goedkoper en efficiënter worden.

"Goede start"

Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat er een goede start is gemaakt met het energieakkoord. "Zo is er een verlaagd tarief van energiebelasting ingevoerd voor het opwekken van lokale energie en mensen kunnen een goedkope lening krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Ik nodig iedereen in Nederland uit om van deze kansen gebruik te maken. "

STER reclame