Overleg superprovincie mislukt

time icon Aangepast

Het overleg tussen coalitie en oppositie over de superprovincie is mislukt. D66 en GroenLinks zien te weinig aanknopingspunten om nog verder te gaan, concludeerden ze na overleg op het Torentje met VVD en PvdA onder leiding van premier Rutte.

Het kabinet moet nu morgen bepalen wat er verder moet gebeuren. In het regeerakkoord staat dat Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Daar is veel verzet tegen en om voor dat plan een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer, was ook steun nodig van D66 en GroenLinks.

D66-leider Pechtold benadrukte dat het het kabinet vrij staat om alsnog met een ander plan te komen. "Maar nu een afspraak maken met ons lukt niet." Volgens hem liggen de ideeën te ver uit elkaar. D66 mist een samenhangende visie op plannen voor andere provincies en de regionale taken.

Onoverbrugbaar

GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik zei dat zijn partij niet wegens één speciaal punt is afgehaakt, maar "vanwege het totaal". "We hebben nu de balans opgemaakt en geconcludeerd dat we er niet uitkomen."

Ook-PvdA-leider Samsom noemde de verschillen van mening onoverbrugbaar en erkende dat voor de huidige plannen niet genoeg draagvlak is.

Jammer

Minister Plasterk vindt het jammer dat de partijen geen akkoord hebben bereikt. "Het is in elk geval niet gelukt om op voorhand afspraken te maken; het is een politieke mislukking." Ook hij sprak over onoverbrugbare verschillen. Volgens hem gingen die niet over principes.

Plasterk wilde niet vooruitlopen op de vraag of het kabinet alsnog met een voorstel komt, maar het plan uit het regeerakkoord lijkt wel van de baan.

STER Reclame