De Europese Commissie (EC) is drie diepgaande onderzoeken gestart naar de belastingvoordelen die sommige bedrijven genieten in drie EU-landen. Mededingingscommissaris Joaquín Almunia heeft een vermoeden van ongeoorloofde staatssteun.

Hoewel Starbucks in april aankondigde dat het zijn Europese hoofdkantoor gaat verplaatsen van Amsterdam naar Londen, zullen de belastingafspraken van Nederland met de Amerikaanse koffieketen onder het vergrootglas komen te liggen.

In Ierland onderzoekt de EC de belastingconstructie met computergigant Apple. In Luxemburg bestudeert de EC de fiscale afspraken met een financiële dochter van autofabrikant Fiat.

Belastingparadijs

Nederland, Ierland en Luxemburg staan in Europa bekend om hun fiscaal-vriendelijk beleid voor bedrijven en huisvesten veel buitenlandse NV's en brievenbusfirma's, wat hen de bijnaam oplevert van belastingparadijs.

Nederland heeft met talloze landen belastingverdragen gesloten tegen dubbele belastingheffing en de Belastingdienst sluit met multinationals vaak aparte belastingconvenanten. De Tweede Kamer hikt al een tijd aan tegen het imago van belastingparadijs en wil daar een eind aan maken.

Fair

Brussel heeft geen twijfels bij het belastingsystemen als zodanig van de drie landen, maar wil weten of de belastingvoordelen niet oneerlijk of concurrentieverstorend zijn.

"In het licht van de huidige krappe overheidsbegrotingen, is het gewoon belangrijk dat grote multinationals fair hun belastingen betalen." aldus Almunia. "Onder de huidige staatssteunregels kunnen overheden geen regelingen treffen waardoor sommige bedrijven minder belasting betalen dan wanneer de gewone belastingregels worden toegepast."

Volgens eurocommissaris Algirdas Semeta voor belastingen is "eerlijke fiscale concurrentie essentieeel voor de geloofwaardigheid van de gezamenlijke Europese markt."

Vertrouwen

Staatssecretaris Wiebes zegt in een reactie dat Nederland uiteraard volledig zal meewerken aan het onderzoek. Hij heeft er vertrouwen in dat de conclusie van het onderzoek zal zijn dat er geen sprake is van staatssteun.

STER reclame