De Nederlandse economie komt met horten en stoten op stoom. Dit jaar stelt de economische groei nog niet zo veel voor, zo'n 0,2 procent, wat vooral komt door de zachte winter. Daardoor viel de gasproductie en -consumptie een stuk lager uit, wat de economische groei tijdelijk sterk drukte.

Maar onderliggend vertoont de economie onmiskenbaar tekenen van herstel, zegt De Nederlandsche Bank in zijn Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, het halfjaarlijkse rapport over de economie.

In 2015 en 2016 zal de economie flink aantrekken en beide jaren met 1,6 procent groeien, voorspelt DNB. Het zou de sterkste groei zijn sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.

Tekort en schuld

Het begrotingstekort en de staatsschuld zullen volgens DNB de komende jaren maar langzaam zakken. Het tekort zit wel onder de Brusselse begrotingsregels van 3 procent, maar daalt van 2,7 procent dit jaar naar 2,2 procent volgend jaar en 1,8 procent in 2016.

De staatsschuld blijft de komende jaren steken rond de 74 procent. Dat is nog wel ruim boven de norm van 60 procent. Doordat tekort en schuld 'blijven hangen' zijn we volgens DNB-directeur Job Swank nog niet klaar met bezuinigen en is er voor lastenverlichting weinig ruimte. "De economie is nog lang niet aangesterkt."

Kabinet

Minister Dijsselbloem ziet in deze nieuwe cijfers "een nieuw bewijs dat de Nederlandse economie zich geleidelijk aan het herstellen is." Volgens de minister van Financiën "is het van belang koers te houden en onverminderd door te gaan met het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën." Minister Kamp van Economische Zaken blijft de hoge werkloosheid "zorgelijk" vinden.

Consumptie

De bedrijfsinvesteringen zijn sinds vorig jaar wel krachtig opgeveerd en trekken naast de export het economisch herstel. Het vertrouwen van ondernemers groeit.

De opkrabbelende huizenmarkt schraagt het consumentenvertrouwen en samen met een stijging van het inkomen gaat vanaf 2015 ook de consumptie van huishoudens omhoog, wat de economie een verdere impuls geeft.

In 2016 zullen de binnenlandse bestedingen voor het eerst sinds 2009 weer net zoveel bijdragen aan de economische groei als de uitvoer.

Bumpy road

Het herstel van de Nederlandse economie is een "bumpy road", zegt Job Swank. Het moeizaam opkrabbelen, ook in vergelijking met andere landen, komt vooral door de gaten die de financiële crisis heeft geslagen. Huishoudens, banken, pensioenfondsen en de overheid zijn druk bezig met het op orde brengen van de financiële huishouding en het wegwerken van schulden en tekorten.

Veel mensen staan nog werkloos aan de kant en de industrie benut niet alle productiecapaciteit. De werkloosheid zal na de zomer langzaam gaan dalen en het aantal banen zal voorzichtig stijgen.

Door het zwakke economische herstel is de inflatie laag en dat blijft de komende tijd zo. DNB denkt dat de kosten van levensonderhoud in 2016 met circa 1 procent zullen stijgen. Voor de huishoudportemonnee zijn geringe prijsstijgingen fijn, voor de economie als geheel is het daardoor juist lastiger om uit de schulden te raken.

Scenario's

De ramingen bevatten allerlei aannames. DNB heeft daarom twee alternatieve scenario's uitgerekend. In het ene scenario houdt DNB rekening met oplopende spanningen in de Oekraïne en Rusland en een handelsoorlog. Dat zou flink roet in het eten gooien en de economische groei dit jaar en volgend jaar met een half procent drukken.

Een ander, positiever scenario is dat de huizenmarkt krachtiger herstelt dan verwacht, waardoor de economie in 2015 en 2016 een extra impuls krijgt van 0,2 procent. De inhaalvraag van starters op de woningmarkt, investeringen in de bouw en de woningen, hogere huizenprijzen en het stijgend vermogen van huishoudens kan de particuliere consumptie een impuls geven.

STER reclame