Zandvoort aan Zee of op Zee?

Aangepast

Nu hebben we alleen nog een Zandvoort aan Zee. Maar waarom geen Zandvoort óp Zee? Technisch kan het. Een Brits architectenbureau, AT Design, heeft een drijvende stad ontworpen in opdracht van een Chinese bouwonderneming.

De wereldbevolking groeit. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en neemt het aantal veilige plaatsen om te wonen langs het water af. Stedenbouwkundigen denken na over mogelijkheden om dit probleem op te lossen.

Circa zeventig procent van het aardoppervlakte bestaat uit water. Dus is het, volgens de ontwerpers van de drijvende stad, niet meer dan logisch om daar de ruimte te zoeken voor nieuwe plekken om te wonen. Een nieuw Atlantis, maar dan een dat niet zinkt.

Floating City

De drijvende stad moet tien vierkante kilometer groot worden. Het zal bestaan uit zeshoekige blokken van 150 bij 30 meter. Wegen en kanalen onder en boven water zullen de blokken met elkaar verbinden.

De stad moet CO2-neutraal en volledig zelfvoorzienend zijn. Er komt ruimte voor landbouw. En elektriciteit moet worden opgewekt door een zogenoemde getijdencentrale die gebruikt maakt van eb en vloed.

Bestaande technieken

De ontwerpers van AT Design benadrukken dat veel technieken die nodig zijn om de stad te bouwen al bestaan. Zo gebruikt een Chinese bouwonderneming grote drijvende blokken om een brug van bijna 50 kilometer te bouwen tussen Hongkong en Macau. Die moet in 2016 klaar zijn.

Een Chinese investeringsmaatschappij onderzoekt de mogelijkheid om volgend jaar al een proef te beginnen om op kleinere schaal al een drijvende stad te bouwen.

STER Reclame