Voor- en nadelen dubbelmandaat

Aangepast

PVV-leider Geert Wilders wil een zogenoemd dubbelmandaat, dat wil zeggen dat hij zijn kiezers zowel in Den Haag als in Straatsburg en Brussel wil vertegenwoordigen. Wat zeggen voor- en tegenstanders over een gelijktijdig lidmaatschap van de Tweede Kamer en het Europees Parlement?

Voorstanders

* Met een dubbelmandaat kunnen de volksvertegenwoordigers de zaken in Europa en het eigen land beter op elkaar afstemmen;

* Als bekende Tweede Kamerleden ook naar Straatsburg en Brussel gaan, kunnen ze de bekendheid van het Europees Parlement vergroten;

* Het is ondemocratisch dat gekozen politici, zoals lijstduwer Wilders, niet in het Europees parlement mogen zitten.

Tegenstanders

* Zowel het lidmaatschap van de Tweede Kamer als dat van het Europees Parlement is meer dan een volledige functie. Een combinatie gaat ten koste van de kwaliteit;

* Voor het aanzien van het Europees Parlement is het niet goed als nationale parlementariƫrs Europa 'erbij doen';

* Door een dubbelmandaat ligt het gevaar op de loer dat het Europees Parlement vooral opkomt voor nationale kwesties; Europarlementariƫrs dienen juist op te komen voor gemeenschappelijke Europese belangen.

Wat verder goed is om te weten:

* Aanvankelijk was er wel een dubbelmandaat: tot 1979 werd het Europees Parlement samengesteld uit leden van de nationale parlementen;

* In 2002 werd de combinatie verboden. Overigens bleek aan een dubbelmandaat weinig behoefte te bestaan. Na de eerste rechtstreekse verkiezing van het EP in 1979 combineerden maar twee Nederlanders de functies: Piet Dankert (PvdA) en Aart Geurtsen (VVD).

* Voormalig PVV-politicus Laurence Stassen was tot voor kort wel tegelijk lid van het Europees Parlement en Provinciale Staten van Limburg.

* Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben spreekrecht over Europese zaken in de Tweede Kamer.

STER Reclame