Na weken van protesten en actievoeren hebben werkgevers en vakbonden in de schoonmaakbranche een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De schoonmakers moeten nog instemmen met de gemaakte afspraken. Als dat gebeurt, is de staking voorbij.

Om 18.00 uur vanavond geven de vakbonden en de werkgevers gezamenlijk een persconferentie. Dan wordt ook de inhoud van het cao-akkoord gepresenteerd.

Wachtdagen

Eigenlijk lagen de eisen niet ver uit elkaar, verklaarden beide partijen. Maar toch duurde de staking van een deel van het schoonmaakpersoneel maar voort. De FNV wilde een betere cao, met onder meer de afschaffing van de wachtdagen bij ziekte. De eerste twee ziektedagen kregen schoonmakers niet uitbetaald. Op die manier wilden de werkgevers het ziekteverzuim tegengaan.

De NS, de grootste opdrachtgever in de schoonmaakbranche, probeerde te bemiddelen, maar dat had geen direct succes. Kantoorpersoneel van de spoorwegen werd ingezet om de vieze treinen van de ergste rommel te bevrijden.

Pogingen om afspraken te maken met verschillende schoonmaakbedrijven liepen op niets uit. Nu zijn de bonden en de werkgeversorganisatie er dus alsnog samen uitgekomen.

(Na 18.00 uur meer)

STER reclame