door Ardi Vleugels

Kinderartsen merken niet dat jongeren en hun ouders anders omgaan met alcohol. Vorig jaar bleef het aantal jongeren dat door alcohol buiten bewustzijn in het ziekenhuis belandde nagenoeg gelijk. Ook in het eerste kwartaal van 2014 zien kinderartsen geen verandering.

Vanaf 1 januari 2014 mogen minderjarigen helemaal niet meer drinken. Maar ook in de jaren daarvoor werden ouders met campagnes gewezen op de gevaren van alcohol voor kinderen onder de 18. "De wet is nu wel veranderd, maar onze sociale norm over alcohol nog niet", zegt kinderarts Nico van der Lely.

En dat is te zien in de cijfers. Vorig jaar belandden 713 kinderen door alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Het jaar daarvoor waren dat er 706. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen met te veel alcohol op in het ziekenhuis belanden, blijft 15,5. Ze hebben dan gemiddeld 1,88 promille in hun bloed. De jongste patiënten waren 12.

Eindspurt

In 2012 was er juist voor het eerst, sinds jaren van stijging, een lichte daling te zien. Die trend zet dus niet door. "Natuurlijk had ook ik gehoopt dat de daling zou doorzetten. Maar met de verhoging van de leeftijdsgrens in het vooruitzicht hebben jongeren in de leeftijd van 16, 17 en 18 jaar in het laatste kwartaal nog even een spurt getrokken onder het mom van 'nu mag het nog", aldus de kinderarts.

Toch verwacht Van der Lely ook in 2014 nog geen kanteling. "Een wetswijziging alleen is niet genoeg. De sociale norm moet veranderen." Het eerste kwartaal van 2014 laat ook in cijfers nog geen daling zien. "En dan moet het zomerseizoen met examenfeesten nog beginnen. We hebben de eerste eindexamenkandidaat al binnen gehad."

Samenwerken

Alleen in Eindhoven en Zwolle werden begin dit jaar iets minder kinderen opgenomen. "In regio's waar actief wordt samengewerkt zie je dat dit echt effect heeft. Maar het kwartje is bij veel ouders en opvoeders nog steeds niet gevallen." Gemeenten, handhavers en opvoeders moeten daarom wat Van der Lely betreft de handen ineenslaan.

De komende tijd richt de kinderarts zich vooral op sportkantines. "In mijn praktijk zie ik dat daar veel wordt gedronken en NOC*NSF wil daar ook graag wat aan doen."

Ouders voor rechter

Hoopvol zijn de kinderartsen wel. "Over drie tot vijf jaar denk ik dat we wel een daling zien, maar die verandering heeft tijd nodig." Dat er iets verandert, is mondjesmaat al zichtbaar. "De afgelopen tijd heb ik al meerdere ouders gesproken die andere ouders voor de rechter slepen omdat hun kind daar zoveel mocht drinken. Dat gebeurde tot nu toe nooit."

STER reclame