De Brabantse politiek weet zich geen raad met de boete die afvalverwerker Attero oplegt aan gemeenten die te veel afval hebben gescheiden. "Hoe leggen we dit uit aan de burger", vraagt het Brabantse PvdA-Statenlid Henk Leenders zich af.

In 1993 hebben de gemeenten en Attero een contract gesloten voor het verwerken van restafval. De laatste jaren voldoen veel gemeenten niet meer aan die afspraken, doordat steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld.

Miljoenenboete

De boete die ze daarvoor krijgen, hing al maanden in de lucht en nu is duidelijk dat dertien gemeenten in het gewest Brabant-Noord 2,8 miljoen euro moeten betalen.

De regio West-Brabant moet 1,3 miljoen euro betalen, het samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2,8 miljoen en het regionaal overleg Hart van Brabant bijna 114.000 euro.

Afvalstoffenheffing

Het is een boete voor goed gedrag, zegt een woordvoerder van het gewest Brabant-Noord: "Wij hebben onze inwoners gestimuleerd om hun afval goed te scheiden en worden daar nu voor bestraft."

De gemeenten gaan de boete verhalen op de inwoners, door de afvalstoffenheffing te verhogen. Ze hadden gehoopt dat de provincie zou bijspringen, maar VVD-gedeputeerde Bert Pauli heeft al gezegd dat dat niet gebeurt.

Afspraak is afspraak

Het inzamelen van het huisvuil is onderdeel van een groter contract met de gemeenten. Afvalverwerker Attero is ook verantwoordelijk voor het recyclen van grof vuil en het beheren van de stortplaatsen.

Attero snapt de commotie wel, maar houdt de gemeenten aan het contract. "Wij komen onze afspraken na. Dat moeten de gemeenten ook doen", zegt een woordvoerder.

Rechtszaak

Overigens betwijfelt het gewest of het de boete daadwerkelijk opgelegd krijgt. De laatste jaren is minder afval geleverd dan afgesproken, maar de jaren ervoor veel meer. De gemeenten vinden dat ze daardoor toch aan de afspraken voldoen en stappen naar de rechter.

Het stadsgewest 's-Hertogenbosch en de gemeente Bergen op Zoom hebben zich als enige in Brabant wel aan de afspraken gehouden. Zij leverden zelfs meer afval dan was afgesproken.

STER reclame