De Belastingdienst schat dat er zo'n 30.000 brieven zijn verstuurd waarin de dienst ten onterechte zorg- en huurtoeslag terugvordert.

De brieven zijn gedateerd op 15 mei 2014 en het gaat om herziene definitieve berekeningen van de zorg- en huurtoeslag over 2007.

Excuus

"Hebt u zo'n brief ontvangen, dan kunt u ervan uitgaan dat het een onterechte terugvordering betreft", zegt de Belastingdienst.

De ontvangers van de terugvorderingen hoeven niets te doen. "Wij herstellen dit en u ontvangt een excuusbrief van ons."

STER reclame