Van de Nederlanders denkt 45 procent dat Nederland in de Europese Unie beter af is dan erbuiten. 29 procent is het daarmee oneens, en de rest heeft er geen mening over. Dat komt naar voren uit een telefonische enquête van onderzoeksbureau Ipsos.

Een kwart van de Nederlanders vindt volgens het onderzoek dat Nederland uit de EU moet stappen; een even grote groep wil de gulden terug. 53 procent vindt dat Nederland in de EU moet blijven, 57 procent wil vasthouden aan de euro.

Méér Europa

Opvallend is dat grote meerderheden op concrete punten 'meer Europa' willen. Zo vindt ruim driekwart dat de EU moet komen tot één veiligheids- en antiterrorismebeleid. Bijna een even grote groep vindt dat de EU zich daadkrachtiger moet opstellen bij internationale conflicten en bijna tweederde wil dat de EU zich in de wereld meer als één economisch blok presenteert. Vooral de aanhang van de VVD is op deze punten in overgrote meerheid voor meer Europese eenheid.

Verder vindt een zeer ruime meerderheid dat de EU sneller maatregelen moet kunnen treffen tegen lidstaten die zich niet aan financiële afspraken houden. Maar liefst 82 procent is daar voor, slechts 5 procent is het daar niet mee eens.

Ook vindt ruim de helft dat de EU meer zeggenschap moet krijgen over milieu, bankentoezicht en voedselveiligheid.

Krijgsmacht

Verder vinden relatief veel Nederlanders dat er een Europese krijgsmacht moet komen. Ongeveer eenderde wil een eigen Europese krijgsmacht, een even grote groep is hierop tegen.

Een minderheid van 33 procent vindt dat de EU geld moet steken in armere landen als dat nodig is om de euro te redden. 43 procent vindt dat dat niet moet gebeuren.

Vrije verkeer

Opvallend is verder dat bijna de helft (47 procent) vindt dat het vrije verkeer van personen binnen de EU moet worden beperkt. 37 procent is het hier niet mee eens.

Het idee dat Europa zelf belasting zou moeten kunnen heffen bij burgers krijgt nauwelijks steun. Slechts 11 procent van de Nederlanders is ervoor, 68 procent is tegen. Zelfs van de meest pro-Europese partijen, D66 en GroenLinks, is maar een kwart van de aanhangers voor Europese belastingen.

Ook vinden veel mensen dat Europa zich niet moet bemoeien met de pensioenen en de sociale zekerheid.

Uitbreiding

De meeste Nederlanders (57 procent) vinden dat er geen nieuwe lidstaten meer moeten bijkomen. Turkije mag van de meeste Nederlanders zeker geen lid worden. Slechts 17 procent vindt dat Turkije lid mag worden; 59 procent vindt van niet.

STER reclame