NOS Nieuws Politiek Aangepast

Miljarden aan mee- en tegenvallers

In 2013 is ruim een miljard minder uitgegeven aan de kinderopvangtoeslag dan het kabinet had geraamd. Die meevaller komt doordat steeds minder ouders een toeslag aanvragen voor gesubsidieerde kinderopvang.

Al eerder werd duidelijk dat minder ouders hun kind naar de opvang brengen; nu heeft de Algemene Rekenkamer becijferd welke financiële gevolgen dat heeft.

Tegenvaller

Tegenover deze meevaller staat een tegenvaller van anderhalf miljard door zuinige auto's. Meer mensen dan het kabinet had ingeschat hebben een zuinige auto gekocht en genieten dus een belastingvoordeel.

"Het milieuvoordeel is zo'n 35 procent lager dan de officiële cijfers op basis van de theoretische testresultaten doen geloven. Via dit fiscale beleid de CO2-uitstoot beperken is relatief duur voor de staat", zegt de Algemene Rekenkamer.

Het heeft vanaf 2007 mogelijk 5 miljard euro gekost. "Dit heeft te maken met het enthousiasme waarmee Nederlanders kleinere en zuinigere auto's zijn gaan rijden", zeg minister Dijsselbloem van Financiën. Het kabinet komt op Prinsjesdag mogelijk met aangepast beleid.

STER reclame