De rechtbank in Den Haag heeft een streep gehaald door het verbod op het fokken van nertsen. Het verbod waar het parlement in 2012 mee akkoord ging, zou in 2024 ingaan.

De pelsdierhouders worden "ernstig financieel getroffen" door het verbod, zonder dat daar een duidelijk omschreven vergoeding tegenover staat. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens oordeelden de rechters.

Ze hebben de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld.

Dierenwelzijn

De rechtbank wees er ook op dat de nertsenfokkers hoge kosten hebben moeten maken om het welzijn van hun dieren te verhogen.

Die maatregelen die de kwaliteit van leven van pelsdieren moeten verbeteren, zijn verplicht gesteld voor de komende tien jaar, tot het verbod van kracht zou worden.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het de uitspraak "op z'n consequenties" bestudeert, maar zeker in hoger beroep gaat.

Volgens de actiegroep Bont voor Dieren worden in Nederland elk jaar zo´n zes miljoen nertsen vergast. Hun vacht wordt gebruikt voor modeartikelen.

STER reclame