NOS NieuwsAangepast

Europees energiebeleid: wie wil?

Komt er in Europa één gezamenlijk energiebeleid? Het aantal voorstanders daarvan stijgt gestaag en ook als het aan de meerderheid van de Nederlandse partijen in het Europarlement ligt, komt het er. De NOS vroeg de Nederlandse partijen naar hun positie:

VVD - Af van subsidies

In het Europese energiebeleid moeten betaalbaarheid en betrouwbaarheid de pijlers zijn, zegt de VVD. Door subsidiëring van duurzame energie lossen we op wereldschaal niets op en maken we alleen maar onze energievoorziening duur en onvoorspelbaar. Dat is slecht voor de consument en hierdoor verdwijnen banen uit Europa. Het reduceren van onze afhankelijkheid van fossiele energie doen we wat betreft de VVD alleen via het emissiehandelssysteem ETS. Hierdoor kunnen we op termijn helemaal af van subsidies voor hernieuwbare energie.

PvdA - New Energy Deal

Europa moet één energiebeleid voeren. De Europese schaal is de enige waarmee we een probleem dat zo omvangrijk is als het energievraagstuk kunnen oplossen. Een gezamenlijke missie om voor 2050 duurzaam in onze eigen energiebehoefte te voorzien, biedt het perspectief dat nu zo ontbreekt. De PvdA pleit voor een New Energy Deal.

PVV - uit de EU

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de partij wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel, zegt de partij.

CDA - Europees regelen

Het CDA is tegen het idee om samen met andere Europese landen Russisch gas in te kopen. Wel streeft het naar een samenwerking tussen Europese landen op het gebied van duurzame energie en leveringszekerheid. Volgens de partij moeten EU-landen gezamenlijk optreden in een geval van leveringsonderbreking om ervoor te zorgen dat hun burgers niet in de kou zitten.

D66 - gezamenlijke aanpak

D66 is voorstander van een gezamenlijk Europees energiebeleid zodat we minder afhankelijk zijn van Rusland voor gas. Het is cruciaal om in Europa gezamenlijk op te trekken om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening.

SP - samenwerking tussen landen

De SP vindt dat een energiebeleid veel te winnen heeft door samenwerking over de grens. In dit geval betekent Europese samenwerking niet automatisch EU-beleid, maar de twee kunnen elkaar wel versterken. Bijvoorbeeld één energienet voor de landen aan de Noordzee, zodat schone energiebronnen op het net kunnen: thermische energie uit IJsland, waterkracht uit Noorwegen en windenergie uit Denemarken, Nederland en Groot-Brittannië.

GroenLinks - duurzaam energiebeleid

Om werkelijk een vuist te maken tegen Poetin moeten we stoppen met de wirwar van contracten van elke individuele lidstaat, zegt GroenLinks. Door één gezamenlijk energiebeleid kunnen we investeren in een duurzaam energiebeleid en de 1 miljard euro die Europa nu aan fossiele brandstoffen per dag importeert investeren binnen Europa.

ChristenUnie-SGP - netwerken koppelen

Energiebeleid blijft in de opvatting van ChristenUnie en SGP primair een nationale aangelegenheid. Wel moet de EU de interne energiemarkt faciliteren. Het koppelen van de energienetwerken van lidstaten bevordert de leveringszekerheid en vermindert de afhankelijkheid van één leverancier, zoals Rusland. Landen kunnen dan gebruikmaken van elkaars overcapaciteit op het netwerk en fluctuaties in de energiestromen opvangen.

50Plus - flink investeren

50Plus is voor een energieunie. Door intensiever samen te werken moet de energievoorziening in Europa stabieler en veel duurzamer worden. Dat vereist forse investeringen in nieuwe technologie en in 'smart grids' en ringleidingen voor gas en elektriciteit. We streven naar veel meer autonomie op energiegebied voor Europa. Dat kan door fors in te zetten op biomassa, energiebesparing, zonne- en windenergie en waterkracht.

Partij voor de Dieren -duurzaam voorrang

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren staat onder meer: duurzame energie krijgt voorrang op het energienetwerk. Europa zorgt voor slimme energienetten (smart grids), die gevoed worden door groene, kleinschalig en decentraal opgewekte energie. De privacy van de gebruikers en leveranciers mag daarbij niet in de knel komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl