In Zwitserland is bij een referendum het voorstel voor de invoering van een minimumloon verworpen. Als er wel een meerderheid voor had gestemd, hadden de Zwitsers het hoogste minimumloon ter wereld gekregen.

Omgerekend zou het minimumloon in Zwitserland ongeveer 3275 euro per maand worden. In Nederland ligt het veel lager, op 1446 euro. Volgens een voorlopige prognose van de uitslag heeft ruim driekwart van de Zwitserse kiezers tegen het voorstel gestemd.

De regering, het parlement en werkgeversorganisaties waren ook tegen het voorstel. Ze vreesden dat het plan tot meer werkloosheid zou leiden en de concurrentiepositie van Zwitserland zou verzwakken. Kleine ondernemingen maakten zich zorgen, omdat ze veel meer kwijt zouden zijn aan salarissen.

Referenda

Zwitserland stemde vandaag ook over de aanschaf van 22 gevechtsvliegtuigen van Saab. Ook dat voorstel werd door de kiezer verworpen.

In Zwitserland kan over elk door het parlement genomen besluit een referendum worden gehouden als 50.000 mensen dat willen. Ook particulieren kunnen voorstellen voor een referendum indienen. Daar zijn 100.000 handtekeningen voor nodig.

Zwitserse kiezers dwongen met een referendum onder meer al een strengere aanpak van bonussen bij banken af. Ook werden via een referendum de immigratieregels strenger.

STER reclame