De laatste weken is het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt toegenomen van duizend per maand tot duizend per week. Staatssecretaris Teeven spreekt in het programma Eén op één van een alarmerende situatie.

"Het gaat hoogst waarschijnlijk om georganiseerde mensensmokkel. Dat kun je zien aan de kleding die mensen aan hebben en het feit dat hun reisverhalen op elkaar zijn afgestemd. Ook hebben ze allemaal hetzelfde geldbedrag bij zich", zegt Teeven. De asielzoekers, vooral Syriërs en Eritreërs, komen met de trein uit het zuiden van Europa.

Mensensmokkelaars

Het Openbaar Ministerie, de marechaussee en de politie onderzoeken de vermoedelijke mensensmokkellijn. Teeven roept mensen op de politie en de marechaussee te tippen als ze informatie over de mensensmokkelaars hebben.

Eerder vandaag noemde Teeven de opstelling van Italië "het failliet van het Europese asielstelsel". Italië zegt de toestroom van Afrikanen niet aan te kunnen en dreigt ze zonder registratie toe te laten in Europa.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet dezelfde trend als Teeven. "We zien de druk op de opvang inderdaad toenemen en zoeken naar opvangmogelijkheden. In eerste instantie zullen dat vooral leegstaande rijksgebouwen zijn."

Extra opvangplaatsen

Omdat er veel asielzoekers naar Nederland zijn komen, is er een groot tekort aan opvangplaatsen ontstaan. Sinds januari zijn al drie nieuwe centra geopend, daar komen er op korte termijn nog twee bij.

In Ter Apel is het opvangcentrum uitgebreid met 450 extra plaatsen en bij andere centra worden recreatiezalen ingericht met bedden. De plekken zijn voor de stroom asielzoekers uit Eritrea en Syrië.

STER reclame