Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vraagt burgemeesters om gegevens over kinderen die in hun ogen onder het kinderpardon zouden moeten vallen.

Als de burgemeesters iets weten dat niet bekend is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, wil Teeven dat graag weten, schrijft hij in de brief.

"Kennelijk heeft u informatie, die bij de Rijksoverheid vooralsnog onbekend is, waaruit blijkt dat er in uw gemeente kinderen zijn waarvan u meent dat ze onder de regeling langdurig verblijvende kinderen zouden moeten vallen."

Burgemeesters kunnen tot 20 juni met informatie komen.

Petitie

Teeven heeft alle burgemeesters die een petitie hebben getekend een brief gestuurd. De petitie stelt dat asielkinderen die onder gemeentetoezicht en niet onder Rijkstoezicht stonden, ook onder het kinderpardon zouden moeten vallen.

Het aantal ondertekenaars staat nu op 240. Dat is meer dan de helft van alle burgemeesters. Nederland telt 403 gemeenten.

Uitzondering

Vrijdag zei de staatssecretaris dat de uitvoering van het kinderpardon in de ministerraad was besproken, maar dat de regels niet worden aangepast. Hij zei ook dat hij naar "een bepaalde groep kinderen kijkt om te zien of ik gebruik kan maken van mijn discretionaire bevoegdheid."

Dat betekent dat Teeven in individuele gevallen een uitzondering op de regels mag maken en een kind toch kan laten blijven.

STER reclame