De aanpak van malafide uitzendbureaus is nog niet effectief genoeg. Te veel ondernemingen gaan in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus. Minister Asscher neemt daarom nog meer maatregelen.

Er komen gerichtere controles en de lat om een keurmerk te krijgen komt hoger te liggen. Als bureaus zich niet aan cao-afspraken houden, krijgen ze geen keurmerk. Het speciale interventieteam, dat inspecties doet bij bureaus, blijft ook na dit jaar actief.

Uitroeien

"Het is duidelijk dat de problemen bij de uitzendbureaus niet zomaar uit te roeien zijn", schrijft Asscher aan de Tweede Kamer. Volgens hem heeft de sector zelf de afgelopen tijd stappen gezet, maar niet snel genoeg.

Er is de afgelopen jaren voor ruim 100 miljoen euro aan boetes opgelegd, bijvoorbeeld omdat werknemers onderbetaald werden.

Vergunningsstelsel

Asscher wil het certificeringssysteem verbeteren. De overheid moet daarin een belangrijkere rol krijgen. Als het dan nog niet beter gaat in de sector, overweegt de minister een vergunningsstelsel in te voeren. Uitzendbureaus moeten dan een vergunning hebben om te kunnen opereren.

STER reclame