De VVD en D66 stemmen in het Europees Parlement vrijwel altijd precies hetzelfde. Uit onderzoek van VoteWatch in opdracht van de NOS blijkt dat ze in ruim 92 procent van de gevallen hetzelfde stemmen. VoteWatch analyseerde bijna 2000 stemmingen van de afgelopen vijf jaar in het Europarlement.

De overeenkomst bij D66 en de VVD is veel sterker dan bij de linkse partijen in het Europarlement. De PvdA stemt in 78 procent van de gevallen hetzelfde als GroenLinks en in ruim de helft van de stemmingen hetzelfde als de SP (57 procent). GroenLinks en de SP stemmen twee van de drie keren hetzelfde (67 procent).

Campagne tegen elkaar

De sterke gelijkenis in stemgedrag tussen D66 en VVD is opvallend, omdat ze behoorlijk verschillende campagnes voeren. D66 is duidelijk pro-Europa: de titel van het D66-verkiezingsprogramma is Sterk Nederland. Sterk Europa.

De VVD daarentegen geeft in zijn campagne de indruk de invloed van Europa te willen beperken: Europa waar nodig, is de verkiezingsleus van de partij. Eerder nam VVD-leider Rutte nog duidelijk afstand van D66, dat volgens hem de deur naar Europa veel te ver openzet.

De belangrijkste verklaring voor de overeenkomst is dat de twee in dezelfde fractie in het Europarlement zitten en er veel fractiediscipline is.

De overeenkomst tussen VVD en D66 is dan ook groter dan die met andere partijen. Zo stemden beide liberale partijen in ongeveer driekwart van de gevallen hetzelfde als PvdA en CDA. Met GroenLinks is de overeenkomst iets kleiner, 63,6 procent (VVD) en 68,4 procent (D66). Ook de ChristenUnie en de SGP zitten nog boven de 50 procent.

VVD: wel verschil

Premier Rutte geeft toe dat zijn partij op algemene onderwerpen zoals economisch beleid, veel overeenkomt met D66. "Maar op een paar heel belangrijke gezichtsbepalende onderwerpen zijn we echt verschillend", zegt Rutte. Hij noemt onder meer de invoering van eurobonds (Europese obligaties) en Europese belastingen. D66 is voorstander van beide ideeën.

Volgens VVD-lijsttrekker Van Baalen zit het verschil tussen zijn partij en D66 precies in die paar procent dat beide partijen anders stemmen. "Dan stemmen wij anders omdat we geen Europese federatie willen."

D66: onvoldoende vuist

D66-partijleider Pechtold zegt ook dat de partijen wel degelijk verschillen. "In tegenstelling tot de VVD lijkt het D66 wel verstandig meer en beter met Europese landen samen te werken op terreinen als energie en defensie."

Volgens Pechtold kan Europa nog onvoldoende een vuist maken op die gebieden. "Het optreden van Poetin aan de grens van Europa laat dat zien."

PVV stemt vaak anders

Uit het onderzoek (.pdf) blijkt verder dat de PVV van alle Nederlandse partijen het minst vaak hetzelfde stemt. Alleen met Artikel50 is er een flinke overeenkomst, maar dat is niet verwonderlijk want dat is de partij van ex-PVV'er Daniël van der Stoep.

Ook de SP, ChristenUnie en SGP stemmen relatief weinig mee met de andere partijen.

STER reclame