Het kabinet heeft de uitvoering van het kinderpardon in de ministerraad besproken, maar de regels worden niet aangepast. "Dat zou niet realistisch zijn", zei staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Gisteren riep de PvdA-ledenraad de PvdA-fractie op Teeven tot ruimhartigheid te bewegen ten aanzien van kinderen die onder toezicht van de gemeenten hebben gestaan. Volgens het regeerakkoord komen alleen kinderen die onafgebroken onder rijkstoezicht hebben gestaan in aanmerking voor het kinderpardon.

Teeven zegt nu dat hij naar een bepaalde groep kinderen gaat kijken "om te zien of ik gebruik kan maken van mijn discretionaire bevoegdheid".

Dat betekent dat Teeven in individuele gevallen een uitzondering op de regels mag maken en een kind toch kan laten blijven. Die zaken blijven meestal geheim: "Die deel je niet met de hele wereld, daarom heet het discretionair."

Schrijnend

Hij gaat deze zaken bekijken zodra alle bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond. "Ik ga kijken of er nog schrijnende gevallen tussen zitten". Volgens hem zijn het minder kinderen dan de burgemeesters die de petitie voor een ruimer pardon hebben getekend. Dat zijn er inmiddels ruim 180.

Vice-premier Asscher van de PvdA zegt dat zijn partij Teeven niet onder druk heeft gezet. "Wat we hebben gedaan is goed gepraat over de inhoud. Het kinderpardon is een nieuwe regeling, die zorgvuldig en ruimhartig moet worden uitgevoerd."

Volgens Asscher is er wel gesproken over uitzonderingen. "Maar we moeten het aan de staatssecretaris overlaten of hij binnen zijn discretionaire bevoegdheid ruimte kan vinden voor die gevallen."

Burgemeester van Bunnik

De burgemeester van Bunnik, de initiatiefnemer van de petitie voor een ruimer kinderpardon, zei op Radio 1 dat hij verwacht dat Teeven nog eens goed zal kijken naar de dossiers van kinderen die onder toezicht van de gemeente hebben gestaan.

Burgemeester Ostendorp (CDA) zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat Teeven zijn discretionaire bevoegdheid maximaal zal gebruiken.

STER reclame