Gelderland is een paar otters rijker. Het Wereldnatuurfonds heeft twee dieren samen met Staatsbosbeheer uitgezet in natuurgebied De Gelderse Poort bij Zevenaar. Er volgen er nog twee.

In de jaren 80 was de otter in Nederland uitgestorven, maar vanaf 2002 zijn er weer dieren uitgezet, onder meer in de Weerribben en de Wieden in Overijssel. Inmiddels gaat het zo goed dat de otter zich heeft verspreid over heel Nederland.

De nieuwe otters komen uit Duitsland en zijn niet verwant aan de Nederlandse dieren. Ze moeten de genetische basis van de landelijke otterpopulatie versterken, meldt Staatsbosbeheer.

Inteelt

De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter sterk verbeterd. Dat komt vooral doordat het water schoner is geworden en er bij bruggen en andere verkeersknelpunten maatregelen zijn genomen om de otters te beschermen.

Volgens Staatsbosbeheer is een dreigend probleem de toenemende kans op inteelt. Daarom is er voor gekozen om nieuwe dieren uit te zetten die niet verwant zijn.

STER reclame