Oud-minister Albeda overleden

Aangepast

In zijn woonplaats Maastricht is de politicus, econoom en vakbondsman Wil Albeda overleden. Hij is 88 jaar geworden.

Albeda was als informateur namens de ARP betrokken bij de formatie van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) en was namens het CDA minister van Sociale Zaken in het kabinet-Van Agt (1977-1981).

Den Uyl

De deelname aan het kabinet-Den Uyl, "het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis", lag erg moeilijk bij de ARP en de KVP, die later opgingen in het CDA.

Albeda, die als een progressieve ARP'er werd gezien, werd informateur nadat PvdA-formateur Burger tot woede van ARP-leider Biesheuvel de antirevolutionairen Boersma en De Gaay Fortman bereid had gevonden zitting te nemen in het kabinet, en ook een aantal KVP'ers had losgeweekt.

Albeda slaagde er met zijn mede-informateur Van Agt (KVP) in, ook de fracties van ARP en KVP akkoord te laten gaan met het kabinet-Den Uyl.

Van Agt

In 1977 werd Albeda opnieuw informateur, om het tweede kabinet-Den Uyl tot stand te brengen. Nadat deze formatie na maanden geruzie tussen CDA en PvdA was mislukt, trad hij als minister van Sociale Zaken toe tot het kabinet-Van Agt-Wiegel, met de VVD.

Hij gold binnen het kabinet als 'linksbuiten'. Mede door zijn verzet tegen bezuinigingen liep het begrotingstekort hoog op.

Tot de wetten die hij als minister tot stand bracht, horen de Wet op de ondernemingsraden, die de positie van werknemers binnen bedrijven versterkte, en de ARBO-wet, met regels over gezondheid en veiligheid op het werk.

Econoom

Albeda was van 1966 tot 1977 lid van de Eerste Kamer, vanaf 1973 als fractievoorzitter van de ARP. In 1981 keerde hij terug in de Eerste Kamer namens het CDA.

Voordat hij de politiek inging, werkte hij bij het CNV (1961-1966). Van 1966 tot 1977 was hij hoogleraar sociaal-economisch beleid in Rotterdam.

Na zijn ministerschap keerde Albeda terug naar de wetenschap. Hij werd voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar in Utrecht en Maastricht.

Wiegel

Hans Wiegel zat met Albeda in het kabinet-Van Agt. Hij was voor de VVD minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Hij noemt zich de tegenpool van zijn collega van Sociale Zaken. "Als hij de linksbuiten was, was ik de linksbinnen. Of de rechtsbuiten, zo u wilt", zei hij in het Radio 1 Journaal.

Toch was de samenwerking volgens Wiegel heel goed. "Er moest gekort worden op de uitkeringen en op de ambtenarensalarissen. Dus we hadden ook gezamenlijke belangen. We moesten elkaar vasthouden. En dat kostte eigenlijk ook geen enkele moeite, want we vonden dat we voor die gezamenlijke taak stonden. "

STER Reclame