Aankomende studenten kunnen zich ook na de deadline van afgelopen nacht nog inschrijven voor een hbo-opleiding of universitaire studie. Hoe streng onderwijsinstellingen omgaan met de deadline, verschilt.

Veel universiteiten en hogescholen geven late aanmelders alsnog de kans om mee te doen aan studiekeuzechecks. Als daaruit blijkt dat de opleiding bij hen past, zijn ze na de zomer gewoon welkom.

Het overgrote deel van de verwachte studenten was op tijd met inschrijven. Zij hebben recht op een studiekeuzecheck, maar de uitkomst daarvan is niet bindend. Bij een negatief advies heeft deze groep gewoon recht op toelating. Ook kunnen zij nog van studie veranderen.

Verkeerde keuze

Veel studenten maken een verkeerde studiekeus. Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat 18 procent van de eerstejaars hbo-studenten uitvalt. Op de universiteiten is dat met 9 procent een stuk minder.

Ook zijn er veel studenten die van opleiding veranderen. 20 procent van de eerstejaars hbo'ers en 28 procent van de universitaire studenten gaat een andere opleiding doen.

Om deze cijfers terug te dringen kwam het ministerie van Onderwijs dit jaar met een deadline voor de studiekeuze. Die werd gesteld op 1 mei, gisteren dus.

Bindend

Mensen die zich na de deadline inschrijven hebben niet meer het recht op een studiekeuzecheck of toelating. Zij zijn afhankelijk van de regels die hun universiteit of hogeschool naar keuze hanteert.

Er zijn universiteiten waar studenten gewoon nog worden toegelaten. De Radboud Universiteit in Nijmegen, de Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen, de Tilburg University en de TU Delft zeggen tegen de NOS dat studenten die meedoen aan de matching alsnog een plek krijgen.

Geen garantie

In Amsterdam bestaat die garantie niet. Zowel bij de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit moet in ieder geval de matching goed uitpakken. Een negatief advies is daar bindend. Ook kunnen drukke opleidingen van de VU op voorhand al weigeren.

De Universiteit Utrecht laat mensen die zich niet voor 1 mei hebben aangemeld, niet meer toe. Alleen een beperkt aantal 'uitzonderingsgevallen' maakt daar nog kans.

Opleidingsafhankelijk

Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam hangt toelating af van de opleiding. Zo is er op de economische faculteit een wiskunde-cursus. Inschrijvers die daarvoor een onvoldoende halen, worden waarschijnlijk afgewezen. Geslaagden zijn welkom.

Ook bij de Maastricht University is het van belang voor welke studie gekozen wordt. Alleen de volle studies weigeren daar bij een negatief advies. In Wageningen worden studenten met een negatief advies ook niet toegelaten.

Voor de hogescholen geldt dat zij ook zelf kunnen bepalen aan welke voorwaarden de studenten moeten voldoen.

STER reclame