Veel meer asielzoekers uit Eritrea

time icon Aangepast

Het aantal asielzoekers uit Eritrea is vorige maand onverwacht fors toegenomen, van 980 in 2013 naar ruim 1000 alleen al afgelopen maand.

Staatssecretaris Teeven neemt daarom maatregelen om hen op te vangen en te blijven zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van de asielaanvraag.

Mensensmokkel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de marechaussee en de vreemdelingenpolitie zijn daarnaast extra alert op signalen van mensensmokkel. "De vergelijkbare verklaringen die de Eritreƫrs afleggen over hun reisroute en het hetzelfde geldbedrag dat ze meestal bij zich hebben, kunnen een indicatie voor mensensmokkel zijn," zegt het ministerie.

De Europese organisaties Frontex en Europol zijn gevraagd om alle informatie over de reizen van Eritreƫrs in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen eventueel aanvullende maatregelen worden genomen.

STER Reclame