Minister schrijft NZa wet voor

Aangepast

Door redacteuren Rinke van den Brink en Hugo van der Parre

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder druk gezet om extra geld toe te kennen aan het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ze ging daarmee in tegen een besluit van de deskundigen van de NZa die een verzoek van het ziekenhuis om extra geld hadden afgewezen.

De interventie van de minister blijkt uit het dossier dat NZa-medewerker Arthur Gotlieb kort voor zijn zelfdoding aan de hoogste baas van de NZa gaf. Gotlieb documenteert de ingreep van de minister uitvoerig met e-mails van NZa-medewerkers en van hoge ambtenaren van de directie Curatieve Zorg van het ministerie.

Daaruit blijkt dat de verantwoordelijke NZa-medewerkers het oneens zijn met de zienswijze van de minister dat het Oogziekenhuis extra geld moet krijgen. Ze protesteren ook tegen de door VWS opgelegde procedure die de NZa moet volgen.

Een manager van de NZa verwijst onder meer naar de wet die het de minister verbiedt om de NZa opdrachten te geven die betrekking hebben op individuele gevallen zoals dat van het Oogziekenhuis. Vorige week werd bekend dat na kritiek van VWS informatie over de financiƫle toestand van de ziekenhuizen uit een NZa-rapport verwijderd was.

In een schriftelijke reactie laat een woordvoerder van de minister weten dat de NZa de onafhankelijke toezichthouder is, maar dat de minister de beleidsinhoudelijke besluiten neemt. De minister kan daarbij afwijken van adviezen van de NZa.

STER Reclame