Oppositie vraagt opnieuw om uitstel

time icon Aangepast

De bezuinigingen op de zorg gaan op de geplande datum in, 1 januari volgend jaar. Staatssecretaris van Rijn legt alle oproepen om de nieuwe zorgwet uit te stellen, naast zich neer.

De Kamer debatteert vanavond en morgen met Van Rijn over zijn ingrijpende zorgplan. Geld voor uitstel is er niet. Volgens Van Rijn zijn de veranderingen juist snel nodig "om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goede zorg krijgen".

Er worden taken overgeheveld naar de gemeenten en er komen bezuinigingen op het huishoudelijk werk voor mensen die thuis wonen. Dat heeft tot veel ongerustheid geleid.

Oproep

In de Volkskrant stond een oproep aan de Kamer om af te zien van de aanpassingen in het zorgstelsel. Het gaat te snel, is de boodschap van prominenten zoals Maarten 't Hart en Jan Pronk. Dat geluid klinkt ook in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Keijzer wijst op een rapport van de Raad van State die stelt dat de decentralisatie te snel gaat.

Ook andere oppositiepartijen als GroenLinks, PVV en SP zijn tegen de plannen om te bezuinigen op de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

"Kletst uit zijn nek"

Maar de regeringspartijen houden vast aan de verandering. PvdA-Kamerlid Van Dijk zegt dat "iedereen die zegt dat zorg wordt afgebroken, uit zijn nek kletst".

Het kabinet sloot vorige week een zorgakkoord tussen de coalitie en drie oppositiepartijen. D66, ChristenUnie en SGP hebben ingestemd met de plannen door de eerder door het kabinet aangekondigde bezuiniging van ruim 3 miljard euro wat te verzachten. Voor 2015 is er daardoor 360 miljoen euro meer beschikbaar.

Morgen komt staatssecretaris Van Rijn in het Kamerdebat aan het woord om de plannen te verdedigen. Dat de Tweede Kamer donderdag zal instemmen met zijn plannen, staat wel vast.

STER Reclame