Advocaat van Martijn teleurgesteld

tijd van publicatie Aangepast

Advocaat Bart Swier van pedovereniging Martijn reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Hoge Raad. Die verbood de vereniging vanmorgen. Volgens de Hoge Raad is Martijn een gevaar voor de maatschappij.

Swier is het niet met die argumentatie eens. "Mijn bezwaar is dat er slechts sprake is van een denkbeeldig theoretisch risico, en niet van enig concreet gevaar. Dat zou eigenlijk de maatstaf moeten zijn voor een dergelijke vergaande inbreuk op de vrijheid van meningsuiting", zei de advocaat op Radio 1.

Marginaal

Volgens Swier wordt Martijn door niemand serieus genomen, en is er dus geen sprake van dat de vereniging maatschappijontwrichtend is. "Het is een volstrekt marginale beweging. Dan kun je ook niet spreken van een concreet gevaar voor de openbare orde".

Swier denkt dat dit het definitieve einde is van een lang proces. Officieel kan de vereniging nog een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar de advocaat denkt niet dat Martijn dat zal doen.

Het Openbaar Ministerie is blij met de uitspraak van de Hoge Raad.

STER Reclame