Patiënten: zorggeld naar alzheimer

Aangepast

Onder meer mensen met beginnende alzheimer die niet meer thuis kunnen wonen moeten profiteren van het zorgakkoord. Ook moet er geld gaan naar de dagbesteding zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat zegt directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Gisteravond werd in Den Haag een akkoord bereikt over de zorg. Hoewel details nog niet bekend zijn, is een belangrijk punt daarbij de keuzevrijheid voor patiënten. Volgens minister Schippers en premier Rutte wordt daar niet aan getornd.

Wind noemt het ook ondenkbaar dat er in Nederland een situatie ontstaat waarbij de verzekeraar bepaalt welke dokter een patiënt moet bezoeken. "Dat zouden we nooit accepteren met z'n allen."

Jansen Steur

Met het akkoord wil de politiek 1 miljard euro besparen op de zorgkosten. Wind heeft het akkoord nog niet gezien, maar weet zeker dat er in de zorg veel te besparen valt, zonder dat het ten koste gaat van de patiënt.

De directeur van de patiëntenfederatie vindt het niet gek dat zorgverzekeraars scherp willen inkopen. "Dat verzekeraars goede zorg voor een goede prijs inkopen, daar is natuurlijk niks mee. Ik vind het niet erg als verzekeraars Jansen Steur niet meer inkopen, om het maar een beetje extreem te zeggen."

Onduidelijkheid

Het gaat er volgens haar om hoe er wordt bespaard. "Hoe hou je de keuzevrijheid, hoe krijg je betere informatie en hoe zorg je dat mensen goed voor een polis kunnen kiezen, Daar zit denk ik de kern van het verhaal."

Dat is haar grootste zorg, de onduidelijkheid over de kwaliteit van zorg. Als mensen geen goed inzicht hebben in de kwaliteit van zorg, kunnen ze volgens Wind ook geen goede afweging maken bij hun keuze voor een bepaalde polis. Ze noemt het verbeteren van de voorlichting een taak van de zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de politiek.

'Niet voldoende'

Abvakabo FNV zegt dat het kabinet de zorg nog steeds in gevaar brengt, ondanks de 360 miljoen euro extra die nu wordt uitgetrokken. Voorzitter Corrie van Brenk benadrukt dat het kabinet ervoor kiest om de zorg af te breken tot onder een sociaal aanvaardbaar niveau. "360 miljoen euro op 3 miljard bezuinigingen is in de verste verte niet voldoende om de gevaren van de afbraak in de zorg af te wenden", laat ze weten.

Volgens Abvakabo raken straks tienduizenden mensen hun baan in de zorg kwijt en krijgen honderdduizenden mensen niet de zorg die ze nodig hebben. De vakbond beraadt zich op verdere acties tegen de zorgplannen.

Actiz

Directeur Aad Koster van de Vereniging van Zorgondernemers, Actiz, zegt heel erg benieuwd te zijn naar de details van het akkoord. "Er wordt al heel scherp onderhandeld tussen de verzekeraars en onze zorgorganisaties als het gaat om het inkopen van zorg. Ik zie niet in hoe dat nog scherper kan."

Hij denkt dat de besparing erop neerkomt dat patiënten langer thuis moet blijven wonen en mensen meer met en voor elkaar moeten doen.

Koster is wel blij dat de partijen in Den Haag hebben afgesproken dat er extra geld gaat naar de dagbesteding en naar mensen die eigenlijk naar een verzorgingshuis moeten.

'Boodschappentassen vol medicijnen'

Dat er 1 miljard moet worden bezuinigd en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg moet toenemen, noemt Koster "wel heel bijzonder". Hij denkt dat op andere dingen kan worden bezuinigd, door bijvoorbeeld minder medicijnen uit te geven.

Als voorbeeld noemt hij het medicijngebruik onder 80-plussers. Koster zegt dat er heel weinig bewijs is, hoe medicijnen uitwerken bij mensen ouder dan 80 jaar. "Als mensen uiteindelijk naar een verzorgingshuis moeten, komen ze bij wijze van spreken met boodschappentassen vol medicijnen aan. Je moet je afvragen of dat de kwaliteit van leven bevordert of dat geld niet beter besteed kan worden aan het aandacht geven aan mensen."

STER Reclame