NOS NieuwsAangepast

"Motivatie leerlingen kan beter"

De Inspectie van het Onderwijs vindt dat de motivatie van leerlingen beter kan. Volgens het verslag over het schooljaar 2012-2013 zijn Nederlandse leerlingen vaak minder gemotiveerd om te leren dan leeftijdsgenoten in het buitenland.

Inspecteurs zien geregeld lessen waar een groot deel van de leerlingen niet actief bij betrokken is. In het voortgezet onderwijs gaat het om 21 procent van de lessen, in het basisonderwijs om 9 procent. De Inspectie gaat de komende tijd kijken hoe hier iets aan kan worden gedaan.

Voor een cijfer

Leerlingen zeggen dat hun motivatie daalt als een les niet voor een cijfer is. Als een leraar zijn les afstemt op de ontwikkeling van leerlingen en ingaat op hun opmerkingen, raken leerlingen volgens de Inspectie beter gemotiveerd.

De Inspectie noemt als goede voorbeelden het uitdagen van goede leerlingen en het extra ondersteunen van zwakke.

Subtop

De Inspectie zegt verder dat veel vernieuwingen positief uitpakken voor de kwaliteit van de school als geheel, maar dat de klas daar te weinig van merkt. Volgens het rapport ondersteunen de vernieuwingen de leraar te weinig in zijn dagelijks werk. Professionalisering van leraren wordt overgeslagen en de vernieuwing wordt van bovenaf opgelegd, aldus de Inspectie.

Het aantal zwakke scholen is gedaald, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs nam het percentage zwakke en zeer zwakke scholen zelfs af van 19 procent een jaar eerder naar 9 procent in 2012-2013.

De Inspectie zegt verder dat Nederlandse leerlingen internationaal gezien in de subtop presteren.

Feedback

Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat het goed gaat met het onderwijs. Maar ze wijst erop dat het nog beter kan, bijvoorbeeld wat betreft de motivatie.

Daar ligt wat haar betreft een taak voor de leraren. "Want als leerlingen begrijpen waarom ze iets moeten doen, als ze feedback krijgen van leraren, dan zijn ze wel gemotiveerd."

Ze vindt dan ook dat leraren moeten leren hoe zij leerlingen beter kunnen bereiken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl