Kinderombudsman Dullaert wil dat het kabinet opheldering geeft over het kinderpardon. "Ik krijg de indruk dat de dynamiek in Den Haag ervoor heeft gezorgd dat de regeling bij de uitvoering verder is ingeperkt dan was afgesproken."

Gisteren werd bekend dat meer dan de helft van drieduizend aanvragen van een verblijfsvergunning in het kader van de kinderpardonregeling is afgewezen. Dullaert zegt dat hij er niet gerust op is dat de oorspronkelijke gedachte achter het pardon leidend was bij de beslissingen.

Asielzoekerscentrum

Die gedachte was dat kinderen die door lange procedures al lang in Nederland wonen en hier zijn geworteld, officieel hier mogen blijven. Maar volgens de Kinderombudsman valt bijvoorbeeld een groep van honderd buiten de boot, die niet meer in beeld van 'Den Haag' was. Deze kinderen woonden niet meer in een asielzoekerscentrum, maar in een gewone woning en waren volgens hem wel bekend bij gemeentelijke instanties. Ze gingen ook naar school.

"Als de voorwaarde is dat je onder Rijkstoezicht moet hebben gestaan en als bekendheid bij de gemeente dan ineens niet genoeg is, betekent dat wat mij betreft een onterechte inperking van de regeling", aldus de ombudsman.

Gesloten deuren

Dullaert heeft een brief aan staatssecretaris Teeven gestuurd, waarin hij vraagt hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) naar de dossiers heeft gekeken. "Ik heb daar op dit moment simpelweg geen zicht op, want die informatie blijft achter gesloten deuren."

STER reclame