Schrijnend is 'bang, alleen en arm'

time icon Aangepast

Voortdurende angst dat je plafond bij een volgende beving naar beneden komt. In een huis dat door eerdere schade toch al minder waard is. Een indicatie voor een verzorgingshuis na de dood van haar man. En door geldgebrek geen kant op kunnen.

Dat heet schrijnend in Groningen.

"En daar moeten we met elkaar naar kijken. Hoe lossen we dat op", zegt voorzitter Jos Aartsen van de commissie die acute hulp kan bieden. Burgemeesters in Groningen hebben 35 huishoudens aangemeld bij de commissie die hulp biedt aan dit soort gevallen.

Vijftien van deze huishoudens komen volgens Aartsen in aanmerking. Om snel hulp te krijgen van de commissie moet er sprake zijn van materiële schade aan de woning, psychische schade en een medische noodzaak om in te grijpen. Ook wordt gekeken naar de sociale omstandigheden.

Flexibel

Volgens Aartsen stelt de commissie zich flexibel op. "Dus niet altijd maar heel strikt kijken naar regels. Wij vinden ook dat we naar situaties moeten kijken omdat elke persoonlijke situatie weer een andere is. Daar willen we een oplossing op maat kunnen aanbieden."

Als voorbeeld vertelt hij over de alleenstaande vrouw die in het aardbevingsgebied woont. Naast het verlies van haar echtgenoot, de financiële problemen door de waardevermindering van haar beschadigde woning heeft ze volgens Aartsen ook duidelijke psychische schade. En ze is geen uitzondering.

Relatieproblemen

Burgemeester Van de Nadort van de gemeente Ten Boer heeft drie schrijnende gevallen in zijn gemeente. Het zijn gevallen waar behalve materiële schade ook een bredere problematiek speelt.

"Bijvoorbeeld mensen die naar een verzorgingshuis moeten en die daarom hun huis moeten verkopen, maar het niet kwijtraken. Of mensen die plotseling in een andere gezinssituatie terecht zijn gekomen waardoor ze hun huis moeten verkopen. Doordat ze bijvoorbeeld hun baan verliezen of relatieproblemen hebben."

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de commissie voor bijzondere situaties. Afgesproken is dat de adviezen van de commissie bindend zijn voor de NAM. De samenwerking verloopt volgens voorzitter Aartsen goed. "Ik ben tot nu toe erg tevreden over de wijze waarop de NAM hieraan meewerkt."

Meer meldingen

Zowel Aartsen als Van de Nadort verwacht dat meer mensen zullen aankloppen bij de commissie. "Nu duidelijk is dat er een regeling bestaat en dat daar een commissie voor is, verwacht ik dat meer mensen zich gaan melden", zegt burgemeester Van de Nadort.

Hij merkt dat de drempel om naar hem toe te komen met problemen redelijk laag is. "We gaan naar de burgemeester toe, want dat is iemand die we kennen", zeiden de mensen die hij inmiddels aan tafel had.

Volgens de burgemeester is er tot nu toe vooral naar de materiële schade gekeken en is het goed dat nu de emotionele kant aan de beurt komt. "Scheuren kunnen we technisch wel oplossen, maar wil je en kun je ook iets doen aan die sores die er achteraan komt?"

STER Reclame