Misbruikklachten Gijsen gegrond

tijd van publicatie Aangepast

De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk heeft twee klachten tegen de vorig jaar overleden bisschop Jo Gijsen gegrond verklaard. Dat blijkt uit twee bekendmakingen van de klachtencommissie.

De commissie noemt geen namen in de verklaring, maar het bisdom Roermond erkent dat het gaat om oud-bisschop Jo Gijsen.

De twee klachten gaan over het betasten van de geslachtsdelen van twee minderjarige jongens tussen 1958 en 1961.

Onzedelijk betast

Een van de klachten komt van een man uit Valkenburg waar Jo Gijsen tot 1959 kapelaan was. De man zegt als kind van een jaar of tien te zijn betast en misbruikt door Gijsen. Hij zou meermaals door Gijsen zijn verkracht en werd ook gedwongen tot orale seks.

De klachtencommissie acht de klacht gegrond voor zover die over betasten gaat. Voor de andere beschuldigingen ontbreekt bewijs, "Waarmee niet gezegd is dat de door klager beschreven handelingen niet waar zouden zijn", voegt de klachtencommissie toe.

De tweede klacht is van een oud-leerling van het katholieke jongenspensionaat in Kerkrade. Gijsen zou hem eenmalig onzedelijk hebben betast. Gijsen werkte in die periode als leraar op het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade.

Excuses

Het bisdom Roermond schrijft in een verklaring: "De klachtencommissie heeft aannemelijk geoordeeld dat oud-bisschop Gijsen, in de tijd dat hij kapelaan en leraar was, zich in twee gevallen schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Bisschop Wiertz van Roermond betreurt het misbruik en het leed dat de slachtoffers is aangedaan."

De huidige bisschop van Roermond, Wiertz, heeft de slachtoffers zijn excuses aangeboden en zijn spijt betuigd. Wiertz vindt het ook verdrietig dat de reputatie van oud-bisschop Jo Gijsen nu beschadigd is.

Eerder

Jo Gijsen werd eerder door een andere oud-leerling van het kleinseminarie in Kerkrade beschuldigd van begluren. Die klacht werd niet gegrond verklaard door gebrek aan bewijs.

STER Reclame