NOS NieuwsAangepast

Verzekeraars willen uitstel zorgwet

De zorgverzekeraars willen dat de Wet Langdurige Zorg wordt uitgesteld. Ze noemen het niet verantwoord als het kabinet komend jaar al mensen met langdurige, zware zorg overhevelt van de AWBZ naar de nieuwe zorgwet. Dat zegt André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland in een gesprek met de NOS.

De systemen zijn daar niet klaar voor, waardoor bijvoorbeeld kan zijn dat declaraties voor verzekerde zorg niet op tijd worden betaald, zegt Rouvoet. Hij benadrukt verder dat de wet zelf nog lang niet af is. Er is nog veel onduidelijkheid en daardoor kunnen ze zich niet goed genoeg voorbereiden. Volgens Rouvoet hebben zorgverzekeraars nog zeker negen maanden nodig, vanaf het moment dat wel duidelijk is hoe het er precies uit gaat zien.

"Te veel"

Er komt veel aan nieuwe zorgtaken af op gemeenten en zorgverzekeraars, zegt Rouvoet. Volgens hem is alle aandacht nodig om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komend jaar goed uit te voeren. In die wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning, en zorgverzekeraars voor verpleging thuis.

Er is dan te weinig tijd voor verzekeraars om zich ook goed voor te bereiden op een andere grote taak, namelijk het uitvoeren van de Wet Langdurige Zorg. In de wet wordt de zware zorg met recht op verblijf geregeld. "Uiteindelijk gaat het maar om een ding: weten de mensen na 1 januari welke zorg ze van wie vergoed moeten krijgen? Dat kan niet als je alles tegelijk verandert."

Hervorming AWBZ

Tot nu toe was de zorg geregeld in de AWBZ, een rijkswet. Komend jaar wordt de zorg voor een deel uitgevoerd door gemeenten. Die gaan vooral over ondersteuning thuis. Zorgverzekeraars gaan de verpleging thuis regelen, maar zijn met de Wet Langdurige Zorg ook verantwoordelijk voor mensen die zware (instellings)zorg nodig hebben.

Om de Wet Langdurige Zorg uit te stellen, is het nodig dat de AWBZ komend jaar wordt aangepast. Want bijvoorbeeld jeugdzorg en de ondersteuning thuis, geregeld in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, gaan dan wel al komend jaar in.

De gemeenten zijn tegen het plan om de Wet Langdurige Zorg uit te stellen. "Als je een stelselhervorming doet, doe het dan in een keer", zegt een woordvoerder. "Anders blijft alles onrustig."

Steun voor uitstel

Vanuit het veld is er veel steun voor het uitstellen van de Wet Langdurige zorg. Brancheogranisatie Actiz en de Vereniging Gehandicapten Nederland vinden de wet zoals die nu voorligt nog niet goed genoeg en nog te onduidelijk.

Nadeel is wel dat de huidige AWBZ dan in twee fases wordt omgevormd. Maar volgens de organisaties is die tijd echt nodig om het goed te doen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl