Medische dossiers zijn "gatenkaas"

Aangepast

Medische dossiers worden vaak niet goed bijgehouden, zegt de Consumentenbond op basis van een steekproef. In de dossiers staat volgens de bond verkeerde informatie en soms ontbreken er gegevens.

De Consumentenbond onderzocht 42 dossiers. In tweederde daarvan zaten fouten. De organisatie spreekt van gatenkaas.

Babs van der Staak van de Consumentenbond noemde op Radio 1 een aantal voorbeelden: in twee gevallen was niet opgenomen dat de patiënt allergisch was voor antibiotica. Ook zat in één dossier een brief van een specialist, die in een ander dossier thuishoorde.

Signaal

De wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens is vijftien jaar. Volgens Van der Staak ontbraken in sommige gevallen hele jaren.

De Consumentenbond erkent dat de steekproef klein is. "Maar het is wel een signaal dat er iets mis is." De bond adviseert burgers om geregeld hun medisch dossier op te vragen bij de huisarts, om te kunnen controleren of de informatie actueel en correct is.

Inzage

Dat opvragen van dossiers zou nog niet zo gemakkelijk zijn. Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond onder vijftig huisartsen concludeerde de organisatie dat acht patiënten hun dossier niet kregen. Voor dertig mensen werden "drempels opgeworpen". Ze moesten bijvoorbeeld langskomen om te onderbouwen waarom ze het dossier wilden inzien.

De Consumentenbond benadrukt dat burgers recht hebben op inzage en een kopie.

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) erkent dat het niet altijd goed gaat met medisch dossiers. Huisarts Ivo Smeele van het NHG zegt dat het te vaak mis gaat bij de overdracht van gegevens tussen huisartspraktijken. Dat zou komen doordat het soms via papier gaat en niet elektronisch.

STER Reclame