Het Einstein Lyceum in Hoogvliet spant een kort geding aan tegen RTL vanwege een programma over pesten, Project P: Stop het pesten. Een leerling van de school die wordt gepest heeft wekenlang geheime opnamen gemaakt. Naast het Einstein Lyceum maken ook het Goese Lyceum in Goes en Het Noordik in Vriezenveen bezwaar tegen de werkwijze van RTL.

Psycholoog Bob van der Meer is deskundig op het gebied van pesten en had in het voortraject twee gesprekken met RTL over medewerking aan het programma. "Ik had al gehoopt dat de scholen bezwaar zouden maken."

Meneer Van der Meer, heeft u het kort geding zien aankomen?

"Dat heb ik niet zien aankomen, maar ik had wel gehoopt, dat na het Einstein Lyceum ook de andere scholen bezwaar zouden aantekenen."

Waarom hoopte u dit?

"Omdat een geheime camera geven aan een gepeste leerling niet de oplossing van het probleem is. En dat probeert RTL toch te propageren: 'Wij lossen het probleem voor je op'."

U denkt dat RTL het pesten uiteindelijk alleen maar erger maakt?

"Ja, dit is geen oplossing van het probleem. Dit moet je heel zorgvuldig aanpakken. Het is een groepsprobleem, dat los je niet op door een geheime camera en daarna zeggen van 'een high five' en te zeggen 'we doen het niet meer'."

Gaat RTL hier integer mee om?

"Voor sommige leerlingen is de school de enige veilige plek, en dan hebben we het ook over mishandelde en misbruikte kinderen die huiselijk geweld meemaken. Als je aan gepeste leerlingen een geheime camera meegeeft, dan is niemand meer veilig. Geen enkele docent, geen enkele leerling, geen enkele ouder en de conciërge niet."

Wat is er met de ideeën van u gedaan meneer Van der Meer?

"Die hebben ze niet opgevolgd wat ik erg jammer vond, maar ik heb ook niets meer over het programma gehoord. Ik had het idee dat er een prachtige documentaire gemaakt zou worden over een goede aanpak van pesten. Het voorstel dat ik ingeleverd had, was waarschijnlijk geen goede televisie."

Is RTL op sensatie uit?

"Ja, natuurlijk. Waar is televisie voor bedoeld? Niet voor aanpak van het probleem. Ze zeggen wel dat dit een goede oplossing is, maar daar kun je bezwaar tegen aantekenen. En ik teken bezwaar aan tegen het programma."

Er is een kort geding aangespannen. Snapt u die stap?

"Ik denk dat dit een hele goede stap is. Laat de rechter nou beslissen of, en in hoeverre er op scholen door individuen zonder toestemming van de school opnamen gemaakt mogen worden, die dan ook nog geheim zijn en dan later gebruikt worden om mensen te ontmaskeren. We kunnen alle scholen sluiten als dit mag."

STER reclame