Bedrijven en instellingen hebben vaak niet eens door dat ze discrimineren. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarverslag.

In 62 procent van de 182 gevallen waarin het college vorig jaar uitspraak deed, was sprake van discriminatie. Dat percentage is ongeveer gelijk aan dat van een jaar eerder.

Wel namen meer instellingen na de uitspraken maatregelen om discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. In 2013 gebeurde dat in 77 procent van de gevallen, in 2012 nog in 70 procent.

Campagne

"Hieruit blijkt dat werkgevers, scholen en ondernemers vaak niet weten dat zij discrimineren", schrijft het college. Vandaag start een campagne om ongemerkte discriminatie te voorkomen.

"Een niet discriminerend bedoelde opmerking kan dat wel zijn of zo worden opgevat. Gelukkig is er in Nederland steeds meer aandacht voor de achterliggende oorzaak van uitsluiting en discriminatie."

De uitspraken van het college gingen vooral over geslacht (22 procent), handicap/chronische ziekte en leeftijd (beide 17 procent). Het aantal zaken over afkomst maakte een opmerkelijke stijging door, van 14 naar 18 procent.

Stijging

Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat er ook een spectaculaire stijging was van het aantal vragen over discriminatie: van 1281 naar 2581. De vragen over zwangerschapsdiscriminatie verviervoudigden, die over afkomst verdubbelden.

Meer dan de helft van de vragen ging over discriminatie op de arbeidsmarkt.

STER reclame