NOS Nieuws Buitenland Aangepast

Waarom vluchten Syriërs juist nu?

Door verslaggever Lex Runderkamp

De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR registreerde vandaag in Libanon de miljoenste vluchteling uit Syrië, een student van 18 jaar uit Homs. Het was volgens de VN "een trieste mijlpaal'. Meer dan 2,5 miljoen Syriërs zijn nu naar de buurlanden gevlucht, dus ook naar Turkije, Irak en Jordanië. In Syrië zelf zijn ruim zes miljoen mensen op de vlucht. Een op de drie Syriërs heeft geen huis meer.

De VN is bij 150.000 doden gestopt met het tellen van het aantal slachtoffers van de burgeroorlog, omdat betrouwbare cijfers niet meer te achterhalen zijn.

Hoe komt het dat het aantal vluchtelingen zo snel toeneemt in Syrië?

Sektarische strijd

De statistiek begon op te lopen in april 2013 toen president Assad zijn troepen naar Qusair stuurde, een rebellengebied vlak bij de grens met Libanon. De president kreeg steun van Hezbollah en slaagde erin om verschillende gebieden in te nemen. De bevolking in de regio sloeg op de vlucht voor de genadeloze gevechten.

Qusair wakkerde de religieuze tegenstellingen in Syrië aan, omdat Hezbollah als sjiitische militie Assad steunt.

Extreem religieuze verzetsgroepen, zoals de aan al-Qaida gelieerde ISIS, gingen de boventoon voeren in de strijd tegen het regime. Dat leidde bijvoorbeeld in de kustprovincie Latakia tot een vluchtelingenstroom omdat zo'n dertien dorpen door rebellen werden ingenomen en deels werden uitgemoord. De vrees voor wraakacties door alle partijen doet veel Syriërs op de vlucht slaan.

Chemische wapens

De vluchtelingenstroom is ook aangewakkerd door de opruiming van de chemische wapens. Het regime Assad is grote gebieden gewapenderhand gaan innemen om de weg vrij te maken voor het transport van die wapens naar de havenstad Latakia.

In de bergen van Qalamoun zijn bijvoorbeeld wekenlang hevige beschietingen geweest die de lokale bevolking naar Libanon dreef.

Onderlinge gevechten

De strijd tussen rebellen onderling in het noorden van Syrië veroorzaakt al sinds begin dit jaar extra vluchtelingen. Vooral inwoners van Aleppo zijn vertrokken nadat de extremisten van ISIS grote delen van de stad hadden ingenomen en hun strenge islamitische regels oplegden.

Inmiddels is ISIS vrijwel weg uit Aleppo, maar de stad is in de afgelopen maanden zwaarder dan ooit gebombardeerd door de Syrische luchtmacht.

Voedselgebrek

De laatste oorzaak van de toegenomen vluchtelingenstroom is de verslechterende leefomstandigheden na drie jaar burgeroorlog in het hele land. Elektriciteit wordt steeds schaarser. Voedsel bereikt veel gebieden niet meer. In delen van Damascus en Homs is soms al een jaar geen voedsel en drinkwater aangevoerd.

De beelden van uitgehongerde mensen illustreren hoe hopeloos de situatie is. Alleen al in Libanon komt er volgens de UNHCR iedere minuut een nieuwe Syrische vluchteling bij.

STER reclame