NOS NieuwsAangepast

RvS: wetgeving lijkt wegwerpartikel

Wetgeving krijgt soms het karakter van een wegwerpartikel. Dat zegt de Raad van State in zijn verslag over vorig jaar.

Volgens vice-president Donner volgen wijzingen elkaar snel op en zijn die soms tegengesteld aan elkaar. Hij vindt dat de "onbestendigheid van wetgeving" gevolgen heeft voor de doeltreffendheid ervan.

Onevenwichtig

De Raad benadrukt dat burgers, bedrijven en overheden op de wet moeten kunnen rekenen. Maar mede door de politieke dynamiek van de afgelopen jaren krijgt wetgeving volgens het jaarverslag een onevenwichtig karakter.

Als voorbeelden noemt Donner de langstudeerboete en een wijziging van de Bijstandswet, waarbij werd gekeken naar het gezinsinkomen.

Donner spreekt er ook zijn zorgen over uit dat financiële overwegingen worden gebruikt als belangrijkste motivering voor ingrijpende voorstellen. Hij snapt dat deze overwegingen in economisch moeilijke tijden een belangrijke rol spelen en dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. "Maar uit het oogpunt van de democratische rechtsstaat kunnen bepaalde beslissingen niet alléén uit budgettaire overwegingen worden gemotiveerd."

Nieuwe bevoegdheden

De Raad van State vindt verder dat het kabinet terughoudend moet zijn met nieuwe regels en bevoegdheden. Volgens het verslag over 2013 roept het kabinet nu bevoegdheden in het leven zonder aannemelijk te maken dat de bestaande bevoegdheden onvoldoende zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl