Minister Schippers gaat de nieuwe NIP-test (Niet Invasieve Prenatale Test) per 1 april vergoeden voor alle zwangeren die op grond van een zogeheten combinatietest een verhoogd risico hebben op een kind met het syndroom van Down. Nu nog wijken tientallen vrouwen per week uit naar België om de test te ondergaan.

Dat gebeurt eerst via een tijdelijke regeling. Vanaf 2015 wordt de test vergoedt uit de basisverzekering. De voorafgaande combinatietest moeten vrouwen zelf betalen. Ook vrouwen van 36+ die de test nu nog vergoed krijgen. Die test kost 160 euro.

De test wordt gedaan door in het bloed van de moeder dna van het ongeboren kind te onderzoeken. De test is ook geschikt om te ontdekken of het kind het syndroom van Patau of Edwards heeft. Dat zijn net als Down chromosoomafwijkingen.

Voordeel van de bloedtest is dat die geen risico geeft op een miskraam. Tot nu toe kunnen chromosoomafwijkingen alleen worden vastgesteld met een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Omdat daarvoor met een naald materiaal uit de baarmoeder wordt gehaald, leveren die tests een kleine kans op een miskraam op.

Nekplooi

Tot nu toe kunnen alle vrouwen van 36 jaar of ouder gratis een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie laten doen. Zij hebben een verhoogd risico op chromosoomafwijkingen vanwege hun leeftijd, maar die regeling verdwijnt. De reden is dat zo'n afwijking beter te voorspellen is met een combinatie van een bloedtest bij de vrouw en een nekplooimeting van het kind (via een echo).

Zwangere vrouwen die zo'n combinatietest willen, moeten die in het vervolg zelf betalen. Pas daarna kan een vrouw ook nog een NIP-test laten doen, die dan wel vergoed wordt ongeacht de leeftijd van de zwangere vrouw

Schippers besloot in december om een proef te doen met de NIP-test.

STER reclame