NOS NieuwsAangepast

Zorgpremie ingehouden op uitkering

De Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam gaat de premie voor de zorgverzekering rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat om klanten van zorgverzekeraar Agis die zelf hun financiële verplichtingen niet nakomen.

Agis zal op zijn beurt tweeduizend Amsterdamse wanbetalers uit de strenge incassoprocedures van de overheid halen. Deze groep hoeft geen boetes meer te betalen. Het geld voor die boetes wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling.

Als er drie jaar regelmatig wordt afgelost, wordt de nog openstaande schuld kwijtgescholden. Voorwaarde is dat de wanbetalers hulp accepteren van schuldhulpverlening of maatschappelijk werk.

Erop af

De aanpak past in de Amsterdamse benadering van 'vroeg erop af'. Mensen met een betalingsachterstand krijgen daarbij bezoek van een maatschappelijk werker. Er wordt niet gewacht tot de wanbetaler zelf hulp zoekt.

De ministeries van SZW en VWS zijn enthousiast over de Amsterdamse aanpak. Ze willen het voor andere gemeenten makkelijk maken de 'vroeg-er-op-af'-methode over te nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl