Terug naar huis door leenstelsel

Aangepast

Tien procent van de studenten zou niet meer gaan studeren als de basisbeurs wordt veranderd in een lening. Ruim de helft zou langer thuis blijven wonen, of terugkeren naar het ouderlijk huis. Dat komt naar voren uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs.

Nu is de basisbeurs een gift als de studie op tijd wordt afgerond. Het kabinet wil dit omzetten in een lening. Ook wordt gesproken over het afschaffen van de ov-kaart, waarmee studenten doordeweeks of in het weekend gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Eind vorig jaar besloot minister Bussemaker de invoering van het leenstelsel een jaar uit te stellen omdat er in de Eerste Kamer te weinig steun voor was. De ov-kaart blijft tot zeker 2017 bestaan. Voor de zomervakantie wil Bussemaker met een nieuw voorstel over de studiefinanciering komen.

Dicht bij huis

Als het kabinet besluit alleen de ov-kaart af te schaffen, zou zo'n 40 procent van de studenten verhuizen naar de stad waar hun studie wordt gegeven. Een kwart van de ondervraagden zou dichter bij het ouderlijk huis gaan studeren.

Wanneer zowel het leenstelsel wordt ingevoerd als de ov-kaart wordt afgeschaft, zou ongeveer 15 procent niet meer aan een studie beginnen.

Verschraling

Vorig jaar concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat studenten zouden afzien van veel extra's als het leenstelsel wordt ingevoerd. Ze zouden minder snel een tweede master, een studiejaar in het buitenland of een extra stage doen. Het bureau noemt de veranderingen een "verschraling van de studie".

STER Reclame