Plannen van het kabinet om luchtvervuiling door auto's terug te dringen hebben vrijwel geen effect, zo blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP spraken in het najaar af dat in 2015 bij vaststelling van de bpm-tarieven strengere eisen worden gesteld aan de uitstoot van vervuilende stoffen. Ook werd afgesproken dat dit jaar een geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting niet door zou gaan.

De maatregelen moeten samen 450 miljoen euro opleveren. Mogelijk doen ze dat, maar de milieueffecten zijn te verwaarlozen. Dat komt onder meer doordat de vrijstelling voor de bpm voor de zuinigste benzine- en dieselauto's verdwijnt. Daardoor zullen meer mensen een minder zuinige auto kiezen, verwacht het Planbureau.

Leidingwater

Met de oppositie is ook afgesproken dat de belasting op leidingwater zou worden verhoogd en dat er opnieuw een heffing op het storten van afval zou komen. Die maatregelen zouden respectievelijk 205 miljoen en 25 miljoen euro per jaar moeten opleveren.

Over de effecten daarvan kan het Planbureau nog geen uitspraak doen, omdat ze nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

STER reclame